Dank je voor de tijd die je neemt om onze website te bezoeken. Wij hopen dat je iets over het hart van onze kerk zult ervaren. deze is gebaseerd op relaties met God en met elkaar.

Wees welkom om een keer langs te komen in één van onze samenkomsten om zelf de ongelooflijke sfeer van vreugde, plezier en opwinding te ervaren die er bestaat in onze samenkomsten.

 

In een wereld van onzekerheid is er veiligheid in de kerk te vinden, De Heer legt een bescherming over zijn huis en de mensen van zijn huis. Het is de veiligste plek om te zijn. Religie of naar de kerk gaan alleen zal je geen vervulling geven. Alleen door Jezus in je hart te vragen en Hem te betrekken in je leven zal je de ware betekenis van je leven ontdekken. Jezus wil je een nieuwe hoop en een nieuwe toekomst geven.

 

Bel ons een keertje op, of beter nog, bezoek een keertje onze samenkomsten en praten met onze leiders of een van onze vele muzikanten of vertrouwd vrijwilligers. Of je nu 1 of 90 bent er is een plaats voor u in Pinkstergemeente Sion Hengelo.

Wij hopen dat dit het begin van een heel nieuw hoofdstuk in je leven zal zijn en kijk uit naar je komst binnenkort.

 

Over PGSion Hengelo (Ov)

PGSion staat voor Pinkstergemeente Sion. Een Pinkstergemeente is een kerkgenootschap, dat binnen de protestantse geloofstraditie valt.

 • Wij geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde;
 • en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
 • die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 • Wij geloven, dat Jezus Christus onze zonde en de straf op zich heeft genomen, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 • dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de doden;
 • dat onze Here is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 • dat Jezus Christus spoedig wederkomt om Zijn Gemeente op te nemen in Zijn heerlijkheid en te oordelen de levenden en de doden;
 • dat door de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, wij in nieuwheid des levens mogen opstaan in het Pinkstergebeuren voor vandaag, onder leiding van de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest, het spreken in nieuwe tongen en de uitleg daarvan.
 • in de vergeving van de zonden door het bloed van Jezus Christus;
 • in de opstanding der doden en de genezing der zieken;
 • en het eeuwige leven voor een ieder die in Jezus Christus gelooft als enige bemiddelaar tussen God en mensen

Onze visie

Onze visie is eenvoudig:
Wij bestaan om Gods Koninkrijk te zien baanbreken in ons leven door:
• Ons als Gemeente uit te strekken naar boven, naar binnen en naar buiten.
• Een Gemeente te zijn waar jong en oud en iedereen daar tussenin een liefdevolle en levensveranderende relatie met Jezus Christus kan vinden.
Uitstrekken naar God:
We verlangen ernaar dat een ieder groeit in zijn relatie met God, in het begrijpen van Zijn woord en Zijn wegen. We verlangen er ook naar dat een ieder geniet van Zijn aanwezigheid en zal ontdekken hoe geweldig het is om een christen te zijn.
Uitstrekken naar binnen:
Ons doel is om christenen toe te rusten: hen te helpen om te groeien en hun geloof te ontwikkelen. Zo kunnen ze sterke, gezonde christenen worden die op hun beurt anderen helpen om hun geloof toe te passen in het dagelijkse leven. Een ander sleutelbeginsel is dat de Gemeente een plaats wordt waar elke persoon wordt gewaardeerd en waar echte vriendschappen ontstaan. De Gemeente wordt zo een plaats waar liefde en zorg op praktische manieren worden getoond en waar iedereen kan groeien en zijn plaats kan vinden en kan dienen in onze kerkgemeenschap.
Uitstrekken naar anderen die Jezus niet kennen:
Wij willen mensen, die onze geweldige Heer en Redder Jezus Christus niet kennen, bereiken door woord en daad. Een ieder van ons heeft contact met mensen zonder hoop en zonder Gods kracht en bovenal zonder een levende relatie met Jezus Christus. Daarom is het noodzakelijk dat wij allemaal vissers van mensen worden, die getuigen van Gods goedheid en mensen gaan uitnodigen voor de verschillende gemeente-activiteiten.

Sprekersschema

Oktober
November

 

zo 25 november          Joshua Wardenaar

December

zo 2 december   Doopdienst

zo 9 december   Raymond Manoehoetoe

zo 16 december  Obbe de Jong

zo 23 december  Joshua Wardenaar

zo 24 december  Kerstavond

zo 30 december Eindjaarsdienst

Contact

11 + 14 =

Goudenregenstraat 43
7552 AM Hengelo (OV)
074-2502052
mgrtchiu@gmail.com

Routebeschrijving

Vanuit de richting Almelo
Op de A35 bij knooppunt Buren houdt u rechtsaan richting Delden. Neemt daarna de afslag 28 richting Hengelo-West. Aan het einde van de weg gaat u linksaf de Deldenerstraat op richting Hengelo.
Ga bij het kruispunt rechtsaf de Geerdinksweg op. Ga bij de stoplichten rechtsaf de Oelerweg op. Ga bij het kruispunt linksaf de Breemarweg op. Na 2 km gaat u bij de scherpe bocht naar links direct rechtsaf de Pruisische Veldweg op. Daarna neemt u de 2e straat rechts de Jasmijnstraat op. Aan het einde van de straat vint u aan de linkerkant het kerkgebouw van PG Sion.
Vanuit de richting Enschede
Op de Hengelosestraat richting Hengelo gaat u bij het kruispunt in Hengelo linksaf de Kuipersdijk op. Na 1 km gaat u bij de scherpe bocht naar rechts direct linksaf de Pruisische Veldweg op. Daarna neemt u de 2e straat rechts, de Jasmijnstraat. Aan het einde van de straat vindt u aan de linkerkant het kerkgebouw van PG Sion.
Vanuit de richting Oldenzaal
Neem afslag 31 Hengelo-Noord. Ga bij het kruispunt linksaf de Oldenzaalsestraat op. Ga bij het 4e stoplicht linksaf de Beethovenlaan op. Blijft deze weg volgen tot het volgende kruispunt. Ga bij dit kruispunt rechtdoor de Kuipersdijk op. Na 1 km gaat u bij de scherpe bocht naar rechts direct linksaf de Pruisische Veldweg op. Daarna neemt u de 2e straat rechts, de Jasmijnstraat. Aan het einde van de straat vindt u aan de linkerkant het kerkgebouw van PG Sion.