Pinkstergemeente Sion Hengelo OV


Onze visie

Onze visie is eenvoudig:

Wij bestaan om Gods Koninkrijk te zien baanbreken in ons leven door:
• Ons als Gemeente uit te strekken naar boven, naar binnen en naar buiten.
• Een Gemeente te zijn waar jong en oud en iedereen daar tussenin een liefdevolle en levensveranderende relatie met Jezus Christus kan vinden.

Uitstrekken naar God:

We verlangen ernaar dat een ieder groeit in zijn relatie met God, in het begrijpen van Zijn woord en Zijn wegen. We verlangen er ook naar dat een ieder geniet van Zijn aanwezigheid en zal ontdekken hoe geweldig het is om een christen te zijn.

Uitstrekken naar binnen:

Ons doel is om christenen toe te rusten: hen te helpen om te groeien en hun geloof te ontwikkelen. Zo kunnen ze sterke, gezonde christenen worden die op hun beurt anderen helpen om hun geloof toe te passen in het dagelijkse leven. Een ander sleutelbeginsel is dat de Gemeente een plaats wordt waar elke persoon wordt gewaardeerd en waar echte vriendschappen ontstaan. De Gemeente wordt zo een plaats waar liefde en zorg op praktische manieren worden getoond en waar iedereen kan groeien en zijn plaats kan vinden en kan dienen in onze kerkgemeenschap.

Uitstrekken naar anderen die Jezus niet kennen:

Wij willen mensen, die onze geweldige Heer en Redder Jezus Christus niet kennen, bereiken door woord en daad. Een ieder van ons heeft contact met mensen zonder hoop en zonder Gods kracht en bovenal zonder een levende relatie met Jezus Christus. Daarom is het noodzakelijk dat wij allemaal vissers van mensen worden, die getuigen van Gods goedheid en mensen gaan uitnodigen voor de verschillende gemeente-activiteiten.

Contact

Pinkstergemeente Sion
Goudenregenstraat 43
7552 AM HENGELO

Contact
Tweet